Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir,Hayatı

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir,Türk yazarı (İstanbul 1870 – 1927).

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Hayatı

Galatasaray sultanîsini bitirdi (1888), hariciye mesleğine girdi. Pire, Marsilya, Ponti, Kereç’te konsolosluk kâtipliği ve konsolosluk yaptı (1889-1896).

İstanbul’da Hariciye nezareti merkezinde (1896-1908), Nafıa nezaretinde, Ticaret Müdiriyeti Umumiyesinde çalıştı.

Bir yandan da Galatasaray lisesinde edebiyat (1898-1909), Dârülfiinun’da alman ve fransız edebiyatı tarihi okuttu (1910-1912).

Yeniden Hâriciyeye geçerek Peşte konsolosluğunda (1926-1927) bulundu. 1896’da Servetifünun dergisinde yayımladığı hikâyeleriyle Edebiyatı Cedide topluluğuna katıldı. Bu topluluğun, hikâye ve romanında görülen yabancı kelime ve kurallarla yüklü dilini ve süslü üslûbunu kullandı.

O sıralarda başlayan türkçülük ve yeni – lisan akımını benimseyerek Türk Yurdu (1911), Türk Derneği (1912) dergileri kurucuları arasına girdi. Hikâyelerini millî ve yerli konularda, gene süslü bir üslûpla, fakat sade bir Türkçe ile yazdı.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Eserleri

Hâristan ve Gülistan (uzun hikâye, 1901); Çağlayanlar (hikâyeler, 1922); Gönül Hanım (roman, 1971).

Bir cevap yazın