Ahmet Kamil Paşa Kimdir

 

Ahmet Kamil Paşa Kimdir Osmanlı vezirlerinden (Belgrad, ?-Resmo 1763).

Ahmet Kamil Paşa Hayatı

Defterhane kaleminden yetişerek ordu defterdarı, sipahi kâtibi, tersane emini, başdefterdar, süvari mukabelecisi, cizye muhasebecisi, reisülküttap, sadaret kethüdası oldu.

Selânik, Hanya ve Bosna, Mısır ve Kandiye’de valilik yaptı, ikinci defa Hanya valiliğine giderken Resmo’ya uğradı ve burada öldü.

 

Bir cevap yazın