Ahmet Lütfi Efendi Kimdir

Ahmet Lütfi Efendi Kimdir Son osmanlı vakanüvislerinden (İstanbul 1817 – 1907).

Ahmet Lütfi Efendi Hayatı

Nalıncı esnafından Mehmed Ağanın oğlu.

1837’ye kadar devrin en şöhretli ilim adamlarından arapça, hadis, tefsir, fıkıh, farsça okudu.

1831’de kadılık yapmaya hak kazandı.

Vakanüvis olarak, (1825-1867) devrinin tarihini yazdı.

12 ciltlik eserin ancak sekiz cildi basılmıştır.

Diğerleri yazma olarak Türk Tarih Kurumu kütüphanesindedir.

Diğer eserleri İmamı Gazali’nin Talim-ül-Müteallim’ini (öğrenci Yetiştirme), Tefhin-ül-Müteallim (öğrenciyi Aydınlatma) adıyla tercüme etti.

Divançe’si vardır.

Başkası tarafından çevrilmiş bir Robenson tercümesinin dilini düzeltmiştir.

Yalnız ilk iki harfin basıldığı bir Lûgat-ı Kamus (Büyük Lügat) [1869] da hazırlamıştır.

Bir cevap yazın