Ahmet Malik Sayar

Ahmet Malik Sayar Türk jeologu (İstanbul 1892-1965). Matematikçi Salih Zeki Beyin oğlu. Galatasaray lisesinde okudu. Lyon üniversitesinde mineraloji, jeoloji ve paleontoloji öğrenimi yaptı (1912).

Birinci Dünya savaşı başlayınca Türkiye’ye döndü. İstanbul Dârülfünunu jeoloji ve mineraloji asistanlığına (1918) ve müderris muavinliğine tayin edildi (1919).

Petrografi ve paleontoloji muallimi oldu (1924); aynı yıl Yüksek Mühendis mektebinde görev aldı. İstanbul üniversitesinden ayrıldıktan (1933) sonra İstanbul Teknik üniversitesinde jeoloji profesörlüğüne tayin edildi (1944). 1953’te bu üniversite içinde kurulan Maden fakültesine dekan seçildi.

1953- 1955 yılları arasında Maden Fakültesi’nin dekanlığını yaptı, 1954’te Ordinaryüs pıofesör oldu. 1963 yılında emekli oluncaya kadar ders vermeyi sürdürdü. 11 Mart 1965 günü hayatını kaybetti.

Ahmet Malik Sayar Başlıca Eserleri

Madeniyat ve Arziyat (1927)

Mineraloji ve Jeoloji (1932)

Küçükçekmece Fosil Fıkralı Hayvanlar Mecmuası (H. N. Pamir ile, 1933)

Bayındırlık İşlerinde Jeolojinin Yardımı (1951)

İstanbul’un Surlar İçindeki Kesiminin Jeolojisi (C. Sayar ile, 1962)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir