Ahmet Nafiz Paşa Kimdir | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Ahmet Nafiz Paşa Kimdir Devlet adamı ve şair (Bursa 1837-İstanbul 1889).

Ahmet Nafiz Paşa Hayatı

Oltu eşrafından örik ağası Mehmed Sabit Beyin oğludur.

İlk öğrenimini Bursa’da yaptı.

Arapça, Farsça ve Rumca öğrendi.

1850’de Hüdavendigâr (Bursa) vilâyeti Meclisi Kebir kalemine girdi.

1860’ta Ticaret mahkemesi başkanlığına yükseldi.

1862’de aynı memuriyet ile İzmir’e gönderildi.

Merkezi Çanakkale olan Akdeniz adaları mektupçusu (1867), Aydın ve Tuna vilâyeti mektupçusu oldu; 1870’de azledildi.

Muş mutasarrıfı oldu ve orada kendisine paşalık rütbesi verildi.

Oğullarından biri Nahid Sırrı örik’in babası ve Devletler hukuku hocası Sırrı Beydi.

Ahmed Nafiz Paşa, divan edebiyatı tekniği ile yazılmış âşıkane manzumelerde başarılı bir şairdi.

Şiir mecmuası, yazma olarak, tek nüsha halinde, torununa intikal etti.

Bir cevap yazın