Ahmet Sadık Ziver Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

 

Ahmet Sadık Ziver Paşa Kimdir Osmanlı veziri (İstanbul 1793-Medine 1862).

Ahmet Sadık Ziver Paşa Hayatı

Halet Efendiye intisap etti; onunla birlikte Konya’ya sonra Balıkesir’e sürgün gitti (1822).

1840’ta Mühimmatı Harbiye nezaretine, gene 1840’ta ise Darphanei Amire nezaretine tayin olundu; fakat iki yıl sonra azledildi.

1847’de Emlâki Hümayun fabrikaları nezaretine, 1848’de Tersane nezaretine, 1850 de Mektebi Tıbbiye nezaretine, 1852’de ikinci defa Evkaf nezaretine, 1854’te Hazinei Hassa nezaretine tayin olundu.

Çeşitli memuriyetlerden sonra 1861’de vezaret ile Haremi Şerif meşihatına gönderildi.

Aynı zamanda şair olan Ziver Paşanın şiirleri oğlu Bahaeddin Bey tarafından Asarı Ziver Paşa (Ziver Paşanın Eserleri) adı ile yayınlanmıştır (1916).

Bir cevap yazın