Ak Mahmud Efendi Kimdir,Hayatı

Ak Mahmud Efendi Ali bin Şeyh Esedullah’ın oğlu.

Manisa’da özel öğrenim gördükten sonra İstanbul’a gelerek şeyhülislâm Abdürrahim Efendiden mülâzeme aldı.

Çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra 1671’de Halep, 1678’de Kâhta, 1681’de Mekke payesiyle Medine kadısı oldu.

İstanbul kadılığına getirildi (1682). Görevinden alınınca kendisine arpalık olarak Tatarpazarı kazası verildi (1683).

1686 da Galata kadısı oldu. 1687’de Anadolu payesi verildi. İkinci defa Galata kadısı, daha sonra Anadolu kazaskeri oldu (1682).

Bir cevap yazın