Aka Gündüz Kutbay Kimdir,Hayatı | Müzisyen Biyografileri |

Aka Gündüz Kutbay Kimdir Türk ney sanatçısı (İstanbul 1934 – 1979).

Aka Gündüz Kutbay Hayatı

Eyüp Ortaokulu’ndaki öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Kunduracılık öğrenerek hayata atıldı.

On yedi yaşında Gavsi Baykara’dan ney dersleri almaya başladı. Bir yandan da Üsküdar Musiki Cemiyetindeki çalışmalara katılarak müzik bilgi ve görgüsünü artırdı.

1960’taki bir sınavı kazanarak İstanbul Radyosu’na ney sanatçısı olarak girdi.

Konya’da her yıl düzenlenen «Mevlana İhtifallerine neyzen olarak katılmaya da aynı yıl başladı.

Ulvi Erguner ölünce mutrıp’ta (mevlevi orkestrası) «neyzenbaşı» oldu. Radyo’daki görevinden 1978’de emekliye ayrıldı.

Klasik ve tasavvufi türk müziği dışında batı müziği ve caz alanında da çalışmalar yaptı.

Gitarcı Mutlu Torun ve baterist Okav Temiz’le verdiği konserler. yurt içinde ve dışında geniş yankılar uyandırdı.

Ney’i ve mevlevi müziğini tanıtmak amacıyla İngiltere’de ve ABD’ de verdiği konserler uluslararası ün kazanmasını sağladı.

1976’da başlayarak ölümüne değin İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarinda ney öğretmenliği yaptı.

Bir cevap yazın