Akif Mehmet Bey Kimdir

Akif Mehmet Bey Kimdir Tarihçi (?-İstanbul 1767).

Akif Mehmet Bey Hayatı

Mirmirandan Ebubekir Paşanın oğlu Mustafa III devrinde Divanı Hümayun’da teşrifatçılık yaptı.

Tarih-i Cülus-ı Sultar. Mustafa (Sultan Mustafa’nın Tahta Çıkışının Tarihi) adlı, Kasım 1757-Mayıs 1761 tarihleri  arasındaki vakaları derleyen yazma bir en seri vardır.

Âkif Mehmed Bey Salacak’ta bir mescit yaptırmıştır.

Bir cevap yazın