Akil Bin Ebu Talib Kimdir,Hayatı | Sahabe Biyografileri |

Akil Bin Ebu Talib Kimdir Hz. Ali’nin kardeşi.

İlk zamanlar Islâmiyeti kabul etmemişti; hattâ Bedir muharebesine Mekkeliler safında katılarak esir düştü ve amcası Abbas’ın fidyesi ile kurtuldu.

Mekke’nin fethinden sonra müslüman oldu.

Ali halife olunca ona biat etmedi, Muaviye’nin tarafına geçti ve Sıffîn harbinde kardeşine karşı dövüştü.

Bir cevap yazın