Akkirmani Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Akkirmani Mehmed Efendi XVIII. yy. da yetişen türk bilginlerinden (öl. 1760).

Medreselerde okunan «Hidaye» adlı mantık kitabını türkçeye çevirdi.

Münazara ilmine ait «Hüseyniye» adlı eseri şerh etti. Müntehab-ı Irade-i Cüziye risalesini yazdı.

Bir cevap yazın