Akşehirli Mehmed Lütfi Efendi Kimdir,Hayatı

Akşehirli Mehmed Lütfi Efendi Türk din bilgini (doğ. Akşehir 1843).

İlköğrenimini Akşehir ve Konya’da yaptı. İstanbul’a gelerek Hocapaşa medresesine girdi.

Beyazıt camii dersiâmlarından evkaf müftüsü Ahmed Nüzhet Efendiden icazet aldı.

Fatih Askeri rüştiyesi Kavâidi Osmaniye öğretmenliğine tayin olundu (1876).

Sürrei Humayun niyabeti tevcih edildi (1884).

Mülga arabi hocalığı (1889), Toptaşı Askeri rüştiyesi imlâ muallimliği (1892), Eyüp rüştiyesi muallimliği (1894), Kütüphanesi Hümayun memurluğu (1905) görevlerinde bulundu.

1907’de emekli oldu. Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1887-1913). Bilâdı Hamse payesiyle muhataplıktan ayrıldı (1914).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir