Aktarma Makinaları

 

Aktarma Makinaları İlk montaj hatlarında aktarma makinaları yoktu. İşçi kendi işini tamamladığında parçayı, daha sonra diğer işçiye elle taşınacak olan kutuya koyuyordu. Aktarma makinaları bu sorunu, parçalan bir bölümden diğerine mekanik yolla ileterek ortadan kaldırdı.

Aktarma Makinalarının Çeşitleri

Parçaların iletiminde birkaç değişik yöntem vardır. Birçok fabrikada, bunlar uzun bir zincirle çekilerek raylar üzerine hareket ederler. Bazen daha ağır parçalar hat boyunca hidrolik veya hava basıncıyla çalışan pistonlarla itilirler.

Parçalar genellikle kanca veya diğer aletlerle kaldırılır ve fabrikanın bir kısmından diğerine havai ray ile taşınır.

Parça bir yerden diğerine gönderilirken, parçanın düzgün olarak yerleştirilmiş olması ve gereken yere gelince durması gereklidir.

Hafif parçaları işçiler taşıma bandı veya hattan kolaylıkla alabilirler. Parça ağır ise, işçi bandı geri çekilir pimler vasıtasıyla durdurabilmelidir.

İşlenecek parça işçinin önüne geldiğinde pimler parçanın altındaki taşıyıcı tablanın deliklerinden içeri girerler. İşçi çalışırken pimler malzemeyi tutarlar.

Kendi taşıyıcıları ile gelen diğer parçalar ise, beklerler. Taşıyıcı tablaların bazı kusurları vardır. Mesela işlenecek parça taşıyıcı üzerine bağlanmalıdır. Bunun için bazen parça üzerinde tasarım gereği açılmış olan delikler kullanılır.

İşçinin önündeki pimler parçaya uyar ve onu durdurur. İşçi gerekli işlemi yaptığında pimleri çözer ve parça hareket eder.

Aktarma Makinaları ve Otomasyon Teknolojileri

Bugün, fabrikaların otomatikleşmesiyle birlikte montaj hatlarının çalıştırılıp durdurulması artık işçiler tarafından yapılmamaktadır.

Bunun yerine parça, otomatik takım tezgahlarıyla delindiği taşlandığı ve frezelendiği ve diğer işlemlerin uygulandığı bir bölümden diğerine kompüterlerin çalıştırıldığı aktarma makinaları ile götürülür.

İleri otomatik kontrollü büyük aktarma makinaları, otomobil motorlarını düzgün olarak bir otomatik makinadan diğerine taşırlar ve buradaki montaj bandında hiç bir insan çalışmaz.

Bilgisayarlar gerekli ayarlamalarla ilgilenerek kararlar verirler, mesela metal işleyen makinalar aşın aşındığında bölüme düzensiz veya yanlış parça geldiğinde veya herhangi bir parça kırıldığında vb.

Montaj hattında önemli noktalara ağırlık sıcaklık ve geniş bir bölgede diğer faktörleri kontrol etmek üzere çeşitli hassas sezgi elemanları yerleştirilir.

Bunlar, önceden programlanmış kalite kontrol standartlarına göre sadece kalite değerlendirmesi ve kati ölçmeler yapmakla kalmaz, aynı zamanda aktarma makinalarının zamanlama ve konumlarında meydana gelebilecek hataları da kontrol ederler.

Genellikle laser esaslı bazı optik duyarlı cihazlar o kadar gelişmişlerdir ki, montaj, hattında ilerleyen parçaların cinsine göre uygun tedbirleri alarak aktarma makinalan ve takım tezgahlanma gerekli işlemi yaptıracak ve işleme kademesini ayırdedebilecek hale gelmişlerdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir