Aktif Kompleks Nedir | Ansiklopedik Bilgi |

Aktif kompleks nedir,Aktif kompleks ne demek,Aktifleşmiş kompleks enerjisi nedir,Aktifleştirilmiş bir kompleks, reaksiyon yolu boyunca maksimum enerji noktası ile sonuçlanan yapıdır.

Aktivasyon enerjisi , bir kimyasal reaksiyonun aktif kompleksin enerji ve reaktanların enerji arasındaki farktır.

Etkinleştirilmiş Bir Kompleks Nasıl Çalışır?

C ve D ürünlerini oluşturmak için A ve B reaktanları arasında bir kimyasal reaksiyon düşünün. Ürünleri oluşturmak için reaktanlar birbirleriyle çarpışmalı ve etkileşime girmelidir.

Artan sıcaklık, artan reaktan konsantrasyonu veya bir katalizör eklenmesi dahil olmak üzere çeşitli faktörler A ve B’nin birbiriyle karşılaşma şansını artırır .

Aktive edilmiş bir kompleks ile reaksiyonda A ve B, AB kompleksini oluşturur. Kompleks sadece yeterli enerji ( aktivasyon enerjisi) bulunur. Aktive kompleksin enerjisi, reaktanlardan veya ürünlerden daha yüksektir, bu da aktive kompleksi kararsız ve geçici hale getirir.

Aktifleşen kompleksin ürünleri oluşturması için yeterli enerji yoksa, sonunda reaktanlara ayrılır. Yeterli enerji varsa ürünler oluşur.

Etkinleştirilmiş Kompleks Karşı Geçiş Durumu

Bazı ders kitapları geçiş durumu ve etkinleştirilmiş kompleks terimlerini birbirinin yerine kullanır, ancak bunlar farklı anlamlara gelir.

Geçiş durumu, yalnızca bir kimyasal reaksiyona katılan atomların en yüksek potansiyel enerjisine atıfta bulunur.

Aktive edilmiş kompleks, atomların reaktandan ürünlere giderken oluşturdukları bir dizi atom konfigürasyonunu kapsar. Başka bir deyişle, geçiş durumu, reaksiyonun enerji diyagramının zirvesinde meydana gelen tek moleküler konfigürasyondur.

Aktive edilmiş kompleks, geçiş durumuna yakın herhangi bir noktada mevcut olabilir.