Akvaryum Balığı Çeşitleri ve Özellikleri

Akvaryum Balığı Çeşitleri ve Özellikleri

Akvaryum Soğuk Su Balıkları

Akvaryum Balığı Çeşitleri ve Özellikleri
Haniler arasında Mesogonistius chaetodon ile Ennecanthua gloriosus ve Elassona evergladei, sazan grubundan da Carassius auratus, peçekuyruk ve Shubunkinler güzel renkleriyle dikkati çeken, oldukça küçük yapılı soğuk su balıklandır.

Özel olarak ısıtılmayan fakat en soğuk zamanlarda bile sıcaklığı 10 dereceden aşağı düşmeyen akvaryumlarda, ancak bu sıcaklıklarda barınabilen soğuk su balıklan yetiştirilebilir.

Bunların en önemlileri; bodur hani balıklarıyla küçük dülgerler, peçekuyruklar, diğer çeşitli sazan soyları ve bunların türlü çeşitleridir.

Haniler arasında Mesogonistius chaetodon ile Ennecanthua gloriosus ve Elassona evergladei, sazan grubundan da Carassius auratus, peçekuyruk ve Shubunkinler güzel renkleriyle dikkati çeken, oldukça küçük yapılı soğuk su balıklandır.

Yurdumuz dere ve göllerinde de, akvaryumlarda yer alabilecek kırmızı, boz, mavimtrak renkli birçok balık varsa da bunlar, tropik ülkelerden getirtilerek üretilen sıcak su balıkları kadar zengin çeşitli ve süslü olmadıkları için fazla yaygın değillerdir.

Akvaryum Sıcak Su Balıkları

Güney Amerika, Alrıka, Hindistan, Sumatra, Tayland gibi sıcak bölge sularından alınarak dünyanın diğer bölgelerine götürülmüşlerdir.

Çok değişik şekillerde ve pek güzel renklerde olan bu balıkların bir kısmı yumurtalarını sulara boşaltarak, bazıları da karınlarında gelişen yumurtalardan çıkan yavruları doğurarak çoğalırlar.

Balıkların suya bıraktıkları yumurtalardan büyük bir kısmı, yine balıklara diğer çeşitli su hayvanları tarafından yenir, geri kalanlar da su içinde gelişmelerini tamamlayarak yeni yavruları meydana getirirler.

Bu çeşit balıklar çiftleşmezler. Erkek, dişinin suya bıraktığı yumurtaların üzerine spermalarını boşaltarak onları döllendirir.

Yumurtalarını canlı olarak doğuran balıklarda ise dişi ile erkek çiftleşir ve yumurtalar hayvanın vücudunda döllenirler.

Bu tip balıklarda dişi, 4-5 haftada bir, 20-30 kadar yavru yapar.

Bu yavrular çok küçük ve incedir.

Bunların bir kısmını ana veya babaları, veya sudaki diğer balıklar yer ve beslenirler.

Akvaryum bitkilerinin arasına, buradaki taş veya çakıl kümecikleri altına gizlenip canlarını kurtarabilenler de hızla gelişir ve erginleşirler.

Doğurarak üreyen sıcak su balıkları içinde, akvaryumlarda barındırılma ve üretilmeleri daha kolay olan ve en çok yayılmış bulunanları: Guppy veya lebistesler (Lebistes reticulatus), Platy’ler (Platypoecilus variatus), kılıç kuyruklar (Xiphophorus helleri) ve Molli’ler (Molliesnisia sphenop) lardır.

Bunlar genellikle uysal tabiatlıdırlar.

Bundan ötürü de aynı akvaryum içinde karışık olarak bulundurulabilirler.

Doğurarak üreyen balıkların erkek ve dişilerini ayırmak oldukça kolaydır: Erkekleri dişilerine göre daha küçük olurlar.

Renkleri daha parlak ve güzeldir.

Anüs yüzgeçleri bazılarında (vücudun alt tarafında kuyruğa yakın olan yüzgeç) geriye doğru bir borucuk şeklinde sivri bir uzantı gösterir.

Çiftleşme organı ödevini gören bu uzantı, kılıçkuyruklarda çok gelişmiş ve kuyruğun gerisine doğru oldukça çıkmıştır.

Lebistes’lerde daha kısa olup karın altında kalır.

Dişilerde kuyruk yuvarlakçadır. Erkek ve dişilerin diğer yüzgeçleri de farklı biçimdedir.

Lebistes’lerin erkekleri dişilen de 5,5 cm. kılıç kuyrukların erkekleri 7,5, dişileri daha uzun; platy’lerin erkekleri 3, dişileri 5; molli’lerin ise erkek ve dişileri 7,5 cm. kadar uzunlukta olurlar,

Lebistes’lerle kılıçkuyrukların en karakteristik bir özellikleri de, bazı hallerde, daha tam erginleşmemiş olan dişilerde anüs yüzgecinin değişikliğe uğrayarak erkeklerdeki gibi bir uzantı meydana getirmesi ve dişi balığın cinsiyet değiştirerek erkek haline gelmesidir.

Bunlar, diğer dişilerle çiftleşip onların yumurtalarını döllendirebilirler.

Yumurtlayan sıcak su balıkları da çok çeşitli şekillerde ve güzel renklerde olurlar.

Bunlarda erkeklerle dişilerin ayırt edilmeleri biraz güçtür. Erkekleri dişilere göre daha bol renkli ve daha narin yapılıdırlar.

Bu çeşit akvaryum balıkları içinde en çok yayılmış olanlar.

Guramiler (Trichogaster çeşitleri kavgacı siyam balığı (Betta splendens) Melek balığı (Petrophyllum eimekei) Zebralar (Brachydanio rerio) Karadul (Gymnocorymbus) ternetzi rontgen balığı (Pristella riddlei) Barbüsler (Barbus tetrazona) Cam balığı (Ambasais lala) ve Tetra’lar (Hybessobrycon gracilis) tir.

Akvaryum Balığı Çeşitleri ve Özellikleri
Akvaryum Balığı Çeşitleri ve Özellikleri
Akvaryum Balığı Çeşitleri ve Özellikleri
Akvaryum Balığı Çeşitleri ve Özellikleri
Akvaryum Balığı Çeşitleri ve Özellikleri
Akvaryum Balığı Çeşitleri ve Özellikleri
Akvaryum Balığı Çeşitleri ve Özellikleri

Bir cevap yazın