Akvaryum Balıklarının Hastalıkları Teşhis Tedavi Yöntemleri

 

Akvaryum Balıklarının Hastalıkları Teşhis Tedavi Yöntemleri,Çeşitli nedenlerin etkisi altında balıklarımızın sağlık burumlarında zaman zaman bozukluklar meydana gelebilir. Hastalık adı verdiğimiz böyle bir durumu erkence anlayarak bunun nedenini ortadan kaldırmaz veya gerekli çarelere hemen başvurmazsak, bütün balıklarımızı kaybedebiliriz.

Akvaryum Balıklarının Hastalıkları Teşhis Tedavi YöntemleriSağlıklı bir balığın derisi, hayvanın doğal renginde ve parlaktır. Hareketleri canlı, çevik ve yüzme şekli normaldir. Yüzgeçleri vücudundan açık ve gergindir. Hayvan, yemini iştahla yer, çevresiyle ilgilenir, ses ve sarsıntılara karşı refleksleri çabuktur. Gözleri parlaktır, genellikle su yüzeyine pek fazla çıkmaz.

Hasta balıkların şekil ve hareketleri, hastalığın cinsine göre çok değişiktir: Sırt yüzgeçleri çökük, gevşek ve pörsük bir hal alır.

Derileri solgun, donuk, beyaz veya kırmızı lekelerle kaplı, pulları kabarıkça ve vücut yüzeyi pürüzlüdür. Hayvanlarda iştahsızlık veya zayıflama görülür. Çevrelerine karşı ilgisizdirler. Ya miskin durumda veya tüm hareketsizdirler.

Bazen da şuursuz ve çılgın hareketler yapar, vücutlarını suda bitkilere, taşlara, akvaryumun camlarına hırsla sürterler. Bazan su yüzüne yaklaşarak hava yutar gibi hareketler yapar, bazan da akvaryumunu dibine çok yakın kalırlar.

Sudaki duruşları dengesiz, bazan bir taraflarına doğru yatıkça olur. Bazen de baş aşağı veya yukarı, dikey bir durum alırlar. Yüzgeçleri vücutlarına sıkıca yapışık durur.

Bir balığın hasta olduğunu anlamak için bu belirtilerin hepsini aramaya elbette gerek yoktur.Her hastalığın kedine has bir belirtisi vardır.

Yukarıda saydığımız anaormal hallerden bir veya bir kaçının bulunması hayvanların sağlık durumlarında bir bozukluk olduğunu anlamamıza yeterlidir.

Akvaryum Balıkları Hastalıklarının Nedenleri

Balıkların sağlık durumlarını bozan nedenleri şöyle özetleyebiliriz:

Akvaryum Şartlarındaki Aksaklıklar

 

Suyun gereğinden fazla sıcak veya soğuk olması, su sıcaklığının sık sık değişmesi; suyun fazla asit veya alkolik tabiatta bulunması; havasızlık; balık sayısının normalden fazla, akvaryum bitkilerinin de yetersiz olması; çürümüş bitkilerle bozulmuş yem artıklarının suyu zararlı bir hale getirmesi; hava cereyanları; ışıklandırmanın yetersiz veya çok fazla olması; suya havadan, akvaryumum çerçevelerinden, kullanılan çeşitli gereçlerden zararlı gazların, kokuların, böcek ilâçlarının ve benzeri maddelerin karışması; ısıtıcı kablolarının suya cereyan kaçırması gibi haller, balıkların sağlığına zarar veren önemli sebeplerdir.

Hayvanların Beslenmesindeki Hatalar

Balıklara gereğinden fazla veya yanlış, bozuk yemlerin verilmesi, onların yalnız kuru yemlerle beslenmeleri de önemli sindirim hastalıklarına yol açar.

Parazitler,Mantarlar,Bakteriler

Balıkların üzerinde üreyen, onların derilerine, solungaçlarına ve türlü iç organlarına yerleşen bir veya çok hücreli bitkisel yahut hayvansal parazitler, yine hayvan vücuduna bulaşan mantarlar ve bakteriler, onların çok tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklara tutulmalarına sebep olurlar.

Bazen bu zararlıların yalnız biri değil, birkaçı aynı zamanda hayvanlara yerleşirler. Bundan ötürü, bu çeşit hastalıkların dış belirtileri çoğu zaman birbirine ö kadar benzer ki, zararlılarının doğru olarak seçilebilmesi ancak düzenli bir lâboratuvarda mikroskop ve bakteriyolojik incelemeleri gerektirir.

Akvaryum şartlarındaki düzensizlik ve besleme hatalarından ileri gelen hastalıklar, bu eksik yahut aksak tarafları bulup düzeltmekle kolayca önlenebilirler. Fakat parazit ve mikroplardan ileri gelen hastalıkların teşhis ve tedavi edilmeleri kolay değildir. Bunun için de hayvanlarımızı hasta edip sonra da uzun uzun tedaviye çalışmaktansa, sağlık durumlarım koruyacak doğru ve düzenli bakım şartlarını aksatmadan ve dikkatle uygulamak çok daha kolay ve güven verici bir davranış olur.

 

Sağlık Koruma Çareleri Tedavi Yalları

 

Balıklarımızı çeşitli parazit ve hastalıklardan korumamızı sağlayacak başlıca tedbirleri ve bu hastalıkların çoğuna karşı olumlu etkileri bulunan basit tedavi çarelerini şöyle özetleyebiliriz:

 

1 — Hayvanlarımızın sağlıklı kalmaları, akvaryumların yapısından hazırlanmasına, bitkilerine, suyunun kimyasal durumuna, ısıtılma, aydınlatılma ve havalandırılmasına, içine konulacak balıkların sayısına varıncaya kadar kurallara uyulmasına bunları üşenmeden uygulamamıza bağlıdır.

 

2 — Balıkların yemlenmesinde daima dikkatli ve ihtiyatlı davranılmalı, fazla yem verilerek onların sindirim bozukluklarına uğramalarına, suda çürüyen yemlerin hayvan sağlığına çok zararlı bir ortam meydana getirmesine fırsat vermemeliyiz.

3 — Dışarıdan yeni aldığımız balıkları, ayrı bir akvaryumda yeteri kadar karantinada tutmadan öbür balıkların yanına katmamalıyız.

4 — Akvaryumdaki bir, iki balıkta hastalık şüphesi görürsek bunları hemen ayırmalı, aynı dereceye kadar ısıtılmış başka bir akvaryuma almalıyı. Eğer balıklardan birçoğu aynı zamanda ölmüşse akvaryumu derhal boşaltmak, ısıtma ve havalandırma düzenlerini, tekrar kullanılacak taş ve süsleme maddelerini, ağları ve balıklarla temas eden bütün gereçleri iyice kaynatmak, akvaryumu da dezenfektan maddelerle dezenfekte ettikten sonra çok iyi çalkalamak, ancak bundan sonra kullanmalıyız.

5 — Çeşitli deri ve solungaç parazitleriyle mantar ve bakterilere karşı balıkların: /

a) Akvaryum sıcaklığına kadar ısıtılmış ve içine yüzde 1‘ oranında kaya tuzu katılmış suda, 20 dakikayı aşmamak şartıyla yüzdürülmesi,

b) 100 litresine 1 gram tripailavin katılmış suda 2 gün ve şiddetli hallerde 8-12 gün bırakılması,

c) 5 litresine 200 miligram sirke ruhu (Asetik asit) katılmış suda 20 saniye banyo yaptırılması ve gerekirse bunun 36 saatte bir tekrarlanması,

ç) 5 litre suda 70 miligram metilen mavisi eritilip, hasta balığın bu sıvı içinde 20 dakika kadar yüzdürülmesi,

d) Deri üzerinde görülen ve mantarlarla bakterilerin ortak çalışmalarından meydana gelen yaralarla pamuk ipliklerini andıran beyaz ve kırmızı lekelere ve bunların çevresine yüzde 10 sofra tuzu yahut binde üç oranında potasyum permanganat eriyiği sürülmesi; balıkların birkaç gün,5 litresine 200 miligram kinin katılmış ayrı bir akvaryuma alınmaları,

e) Yine aynı hastalık hallerinde balıklara, kuvvetlendirici yem olarak yalnız canlı yiyecek verilmesi ve su sıcaklığının sabahlan ağır ağır 5 derece kadar yükseltilip geceye doğru aynı şekilde yavaş yavaş eski sıcaklığına indirilmesi,

f) Su piresi larvaları (su kaplanı) ve su sineği larvaları gibi önemli bazı dış parazitler hava almak için zaman saman balıklardan ayrılıp, su yüzeyinde toplanınca bunların ağ veya kepçelerle alınarak atılmaları,

g) balık bitlerinin saldırısına uğramış olan hayvanların, sığ bir kapta ve akvaryum sıcaklığındaki suya alınıp pamukla tutularak yumuşak bir fırçayla hafifçe fırçalanmalan,

h) Balıkların vücudunda şişme ve pullarında dışa doğru dikleşme görülürse, ayrı ve temiz bir akvaryumdaki, 1 litresine 3 çay kaşığı İngiliz tuzu katılmış suya alınarak yarım saat kadar burada bırakılmaları,

i) Hayvanların suda hareketsiz durmaları, titrek ve sarsak bir durum göstermeleri halinde, akvaryum suyundan üçte ikisinin sifonla alınıp değiştirilmesi ve su sıcaklığının 10 gün süreyle fakat balıkları alıştırarak yavaş yavaş 28 dereceye kadar yükseltilmesi faydalı olur.

 

6 — Gerekli hallerde hasta balıkların, kendi akvaryumlarından alınarak tedavi edilmeleri için temiz ve her an kullanılmaya hazır yedek bir akvaryum bulundurulması da çok yararlı olur.

Dizenli bakılan akvaryum balıkları ortalama olarak 2-4 yıl yaşar, sonra da doğal ömürlerini tamamlayarak ölürler. ölen balıkların akvaryum kenarlarında veya bitki aralarında kalıp kokmalarına meydan verilmeden hemen alınıp atılmaları gerekir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir