Akvaryumda Olması Gerekenler

Akvaryumda olması gereken malzemeler,Bir akvaryumda olması gerekenler,Bitkili akvaryumda olması gerekenler,Akvaryumda olmazsa olmazlar,Akvaryumda Olması Gerekenler,Akvaryumun, her şeyden önce, içinde barındırılacak balıkların büyüklük ve sayılarına uygun miktarda havayı sağlayabilmesi gerekir.

Akvaryumda Olması Gerekenler
Akvaryum içinde yerin fazla daraltılmaması ve hayvanların da yaralanmalarına meydan verilmemesi için çok sayıda, fazla iri ve sivri taş konulmasından sakınılmalıdır.

Bu da hava ile temas eden üst yüzeyinin genişliğine bağlıdır.

Bundan ötürü, bir dikdörtken prizması (bir gaz tenekesi gibi) şeklinde olan bir akvaryum, diklemesine değil, geniş tabanı üzerine oturmalıdır.

Bu dununda, her iki kap da aynı miktar su aldığı halde, akvaryumun hava ile temas eden yüzeyi en az bir kat daha geniş olur.

Balon veya kavanoz şeklindeki yekpare akvaryumlarda, hava ile temas eden yüzey, dikdörtken prizması şeklinde olanlara göre daha az olur.

Balon tip akvaryumlarda en geniş hava yüzeyi, ancak bunlar yarıya kadar dolu oldukları zaman belirir ki bu halde de su miktarı azalır ve hay vanların yüzme imkânları çok daha daralmış olur.

Akvaryumlar, içlerinde bulunan suyun basıncına güvenle dayanabilecek sağlamlıkta ve yeter kalınlıkta camdan yapılmış olmalıdır.

120 cm. uzunlukta ve 35 cm. derinlikteki bir akvaryum için 6 mm. kalınlıkta cam kullanılabilir.

60 cm. den daha az uzunluk ve 30 cm. derinlikteki akvaryum için de 2,5-3 mm.lik camlar elverişlidir.

Çerçeveler, camların her noktasında eşit temasına imkân verecek şekilde düz ve pürüzsüz olarak ve yeter kalınlıkta demirden yapılmalıdır.

Çerçeveli akvaryumların, en fazla basınç gören taban yüzeyi, kalınca saç levhayla veya tellerle takviye edilmiş özel cam levhalarıyla kapatılır.

Akvaryumlarda derinlikle genişlik, Birbirine yakın olmalıdır.

Fazla derinlik su miktarını arttırdığı halde hava yüzeyi yetersiz kalacağından, burada barındırılacak balık sayısının arttırılması mümkün olamaz.

Akvaryumun fazla derin olmamasına da dikkat edilmelidir.

Çok derin akvaryumlarda, yüzey genişliği ne kadar fazla olursa olsun, suyun alt ve üst katları arasında büyükçe bir sıcaklık farkı belirir ve bu hal, hayvanların sağlıkları için zararlı olur.

Genellikle derinliğin 40 cm. yi aşmamasına çalışılmalıdır.

Gereğinden fazla genişlik de, geri taraflara çekilen balıkların kalın bir su perdesi arkasında kalarak iyi gorulememelerine sebep olur.

Bundan ötürü, akvaryumlarda 35 cm. den fazla genişliğe gidilmemesi uygundur.

Bir akvaryum içine konulacak balık sayısı, onun havayla temas eden üst yüzeyi ile ilgilidir: Büyükçe akvaryum balıklarının ortalama uzunlukları,- kuyruk hesaba katılmamak şartıyla 7,5 – 10 cm. dir.

Bu boydaki her balık için 150 cm2 ve daha küçük balıklar için de 75 cm2 hava yüzeyi hesaplanmalıdır.

Buna göre; bir akvaryumda ortalama kaç balığın barındırılabileceğini anlamak için, üst yüzeyinin uzunluk ve genişliği çarpılır.

Çıkan sayı, irice balıklar için 150 ye. küçük yapılı balıklar için de 75’e bölünürse, elde edilen sayı, buraya konulabilecek balık miktarım gösterir.

örneğin; 60 cm. uzunluğu, 30 cm. eni ve 37,5 cm. de derinliği olan bir akvaryumun üst yüzey alanı: 60×30=1800 cm2 dir.

Böyle bir akvaryumda, büyük boylardan:

1800 = 12 ve küçük boylardan: 1800 = 24 balık 150 75 barındırılabilir.

Hayvanların suda rahat yüzebilmeleri ve iyi beslenerek kolay gelişmeleri için hava yüzeyinden başka, akvaryumun uzunluğu ile içindeki su miktarı da göz önünde tutulmalıdır.

Akvaryumun uzunluğu, içindeki balık uzunluğunun 8-10 katı olmalı ve irice balıklar için 4-5 litre, daha küçük balıklarla herbiri için de 2 litre  su hesaplanmalıdır

Akvaryumu süslemek, balıklara da bir sığınak sağlamak için, kumun üzerine yer yer küçük kaya parçaları, iri çakıllar yerleştirmek uygun olur.

Fakat bu taşların kireçli yapıda olmamalarına çok dikkat edilmelidir.

Taşların yapısındaki kireç, zamanla ve suda meydana gelen karbon diok sitin de etkisiyle eriyerek suyun sertliğini, balıklar için çok zararlı olacak şekilde arttırır.

Kuartz, granit, bazalt gibi kaya parçaları korkusuzca kullanılabilirler.

Akvaryum içinde yerin fazla daraltılmaması ve hayvanların da yaralanmalarına meydan verilmemesi için çok sayıda, fazla iri ve sivri taş konulmasından sakınılmalıdır.

Fazla dar olmamak, yemlerle hayvan pisliklerinin altta toplanıp kalmasına meydan bırakılmamak şartıyla taşlardan bir tünel veya mağaracık da yapılabilir.

Bazı balıklar bu çeşit tünellere çekilmekten çok hoşlandıkları gibi yavrular da buralara sığınır ve büyük balıklar tarafından yutulmaktan korunurlar.

Su içinde balıkların ve çeşitli su bitkilerinin iyi gelişebilmesi, güneş ışınlarının büyük değişmelere uğramadan akvaryuma girebilmesine bağlıdır.

Bunun için çerçevelere takılacak camların yeterli kalınlıkta olmaları kadar, düzgün ve mütecanis yapıda bulunmalarına da önem verilmelidir.

Bu, aynı zamanda ışınların anormal kırılmalarını ve içerideki balıkların bozuk şekillerde görülmelerini de önler.

Akvaryumda Olması Gerekenler

Bir cevap yazın