Akvaryumun Havalandırılması,Nasıl Yapılır

Akvaryum havalandırma nasıl olmalı,Akvaryumun Havalandırılması,Nasıl Yapılır,Eğer akvaryum, bundan önce belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanmış ve içine gereğinden fazla sayıda balık konulmamışsa genel olarak bunun ayrıca havalandırılmasına lüzum kalmaz.

Akvaryumun Havalandırılması
Yazın çok sıcak aylarında akvaryumun havalandırılması da oksijen miktarını çoğalttığı gibi, yükselen hava kabarcıklarının su tabakalarını harekete getirmesi, su içinde sıcaklığın eşit olarak yayılmasına yardım eder.

Fakat, akvaryum bitkilerinin sudanı gaz dengesini sağlayabilmeleri, bunların gereği gibi özümleme yapabilmelerine, bu da yeteri kadar ışık alabilmelerine bağlıdır.

Bundan başka, akvaryuma fazla sayıda balık konulmak istendiği zamanlarda ve hayvanların üreme devrelerinde oksijen ihtiyacı oldukça artar.

Bundan ötürü, yetersiz aydınlanma şartlarında ve” özellikle güneşin az olduğu güz ve kış mevsimlerinde ve yavrulama zamanlarında akvaryumun ayrıca havalandırılmasını da sağlamamız gerekir.

Yazın çok sıcak aylarında akvaryumun havalandırılması da oksijen miktarını çoğalttığı gibi, yükselen hava kabarcıklarının su tabakalarını harekete getirmesi, su içinde sıcaklığın eşit olarak yayılmasına yardım eder.

Havalandırmanın en kolay şekli, piyasada pek çok çeşidi bulunan elektrikli bir havalandırma cihazı kullanmaktır.

Bunlar çok az akım harcadıkları için fazla masraflı olmazlar.

Zaten havalandırmaya da sürekli olarak lüzum olmaz.

Genellikle hergün cihazın bir iki saat çalıştırılması yetebilir.

Havalandırma cihazının üzerinde, verilecek havanın miktar ve basıncını azaltıp çoğaltmaya yarayan bir regülâtör (düzenleyici) vardır.

Cihazın bastığı hava, çıkış borusuna takılan lâstik veya plâstik borucuklarla akvaryuma iletilir.

Boruların uçlarına da, hava kabarcıklarının büyük veya küçük olarak çıkmasını düzenleyen bir çıkış parçası ‘takılır.

Boru uçlarının, su içinde kuma değdirilmeyerek birkaç santimetre yükseklik bırakılması, çökmüş olan pisliklerin dağılarak suyu bulandırmasını önler.

Akvaryumların havalandırılmalarında kullanılan cihaz ve diğer malzeme, bu çeşit malları satan dükkânlardan sağlanabilir.

Akvaryuma verilecek havanın, suyu soğutacak derecede soğuk olmamasına, sigara ve soba dumanlarıyla kirlenmiş bulunmamasına ve özellikle çeşitli böceklere karşı püskürtülmüş zararlı maddeleri ve pis kokuları taşımamasına dikkat edilmelidir.

Akvaryumun Havalandırılması
Akvaryumun Havalandırılması
Akvaryumun Havalandırılması

Bir cevap yazın