Alaaddin Ata Melik Cüveyni Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Alaaddin Ata Melik Cüveyni Kimdir İlhanlı devlet adamı ve tarihçi (?, 1226-7,1283).

Moğol valilerinden Bahaeddin Cüveynî’nin oğlu.

Alaaddin Ata Melik Cüveyni Hayatı

İran’da Hülâgu Hanın maiyetine girdi (1256).

İki yıl sonra Irak ve Huzistan’ın yönetimi kendisine verildi.

Bu görevi Hülâgu Han ve onun oğlu Abaka Han zamanında devam etti.

Ülkeden Moğol yıkıntılarının izlerini sildiği gibi vergi işlerini düzene koydu ve geniş sulama tesisleri yaptırdı.

Yirmi dört yıl süren yönetimi sırasında vakit vakit çeşitli iftiralara uğradı, bunların hepsinden temize çıktı.

İdarede islâmın ölçüleriyle hareket ederek kendisine tabi halktan müslüman olmayanlara da büyük ölçüde müsamahalı davrandı.

Devlet adamlığının yanısıra tarihçiliği ile de bilinen Cüveynî değerli bazı eserler bıraktı.

Bunlardan Tesliyat-ül-îhvan (Dostları Teselli) adlı risalesinde uğradığı felâketleri anlattı. (Bu eser ve bunu tamamlayan ikinci risale Paris kütüphanesindedir.) Tarih-i Cihan Gü§âye (Cihan Güşâye Tarihi), Moğol tarihinin kıymetli kaynaklarındandır.

Kitabın birinci cilti Moğol töresini ve Cengiz yasasını, ikinci cilti harizmşahlar tarihini, üçüncü cilti ise Hulâgu Hanın İran seferini ana konu olarak almıştır.

Bir cevap yazın