Alaeddin Muhammed Guri | Biyografi,Tarih |

Alaeddin Muhammed Guri Guriler devletinin son hükümdarı (öl. 1215).

Alaeddin Muhammed Guri Hayatı

Gıyaseddin Gurî ve Muiziddin Muhammed Guri zamanlarında Büst ve Nişapur valiliklerinde bulundu.

Nişapur valiliği sırasında Harizmşah Muhammed’in hücumuna uğradı ve şehri teslim etmek zorunda kaldı, bir daha da kendisine kılıç çekmeyeceğine yemin etti.

Esaretten dönüşünde Muiziddin Muhammed tarafından Gur valiliğine getirildi, fakat sonra hükümdar olan Mahmud Gurî ve Alâeddin Adsız zamanında ömrü zindanlarda geçti.

Gazne emîri Taceddin Yıldız’ın, Adsız’ı öldürmesi ve Fîruzkuh’u zaptetmesi üzerine Gazne’ye getirildi, sonradan onun yardımı ile Gur tahtına çıktı.

O arada Gazne Emîri Taceddin Yıldız öldü, böylelikle koruyucusunu kaybeden Alâeddin Muhammed Gurî’nin saltanatı bir yılâ varmadan Harizmşah Muhammed tarafından Gurî devleti ile birlikte 1216 yılında sona erdirildi.

Bir cevap yazın