Alaeddin Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Alaeddin Paşa Kimdir, (?-Bursa 1333). Osman Gazi’nin oğlu.

Alaeddin Paşa Hayatı

Ömer Beyin kızı Mâl Hatundan doğmadır.

Yaş itibariyle Orhan Beyden küçük olduğu şüphelidir.

Osman Gazinin ölümünden sonra ordu kumandanı olan Orhan’ın, Alaeddin’e devlet reisliğini teklif ettiğini, fakat onun bu makamı ve bu mirası kabul etmediği söylenir.

Sadece Bursa civarında bir miktar toprağı mülk edindi.

Mezarı Osman Beyin türbesindedir.

Alaeddin Paşanın Bursa’da, Kükürtlü’de bir tekkesi ve Kaplıca’da iki camii vardır.

Alaaddin Paşa kırmızı asker başlıklarını beyaza çevirtti.

Çandarlı Kara Halil Paşa ile “yaya” adlı ilk düzenli Osmanlı Ordusu’nu kurdu.

Bursa-Kükürtlü semtinde bir tekkeyle Kaplıca’ da iki camiyi de o yaptırdı.

Mezarı Bursa’da Osman Bey’in türbesindedir.

Bir cevap yazın