Alaeddin Tekiş Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Alaeddin Tekiş Kimdir ( ? – 1200) Harezmşahlar devleti hükümdarı.

Alaeddin Tekiş Hayatı

Babasının hükümdarlığı zamanında Cende valisiydi. Babasının ölümünden sonra, kardeşi Mahmud Şah Harizm hükümdarı ilân edildi (1172).

Alâeddin Tekiş buna isyan ederek Karahitaylılardan yardım aldı ve Harizm’e girdi.

Küçük kardeşi Mahmud Şah karşı koyamadan “geri çekildi, Alâeddin de Harizm tahtına çıktı.

Fakat üvey annesi Terken Hatun ve Mahmud Şahın ortadan kaldırılması için iki yıl onlarla uğraşmak zorunda kaldı.

Alâeddin Tekiş, Harizm’in doğusunda bulunan Karahitaylıların akınlarını önleyerek batı bölgesinde fetihler yaptı.

1193-1194 Yıllarında Irakı Acem seferine çıkarak Irak Selçuklularının son hükümdarı Tuğrul II’yi yendi ve bu devlete son verdi.

Bu seferden sonra Alâeddin Tekiş’in sultanlığı kabul edildi.

Alâeddin, Azerbaycan’ı da kendi nüfuzuna aldı ve Abbasîler üzerine giderek halifeyi yalnızca, Bağdat şehrinde oturan manevî lider durumuna sokmak istedi.

Fakat Karahitaylıların baskısı buna engel oldu: Alâeddin Tekiş, kendi devrine kadar küçük bir devlet olan Harizmşahlar devletini imparatorluk haline getiren ilk hükümdardır.

Harizmşahlarda sultanlık unvanı onunla başlar.

Bir cevap yazın