Alageyik Türküsü,Hikayesi | Kültür,Sanat |

Alageyik Türküsü,Hikayesi,Türk halkının hayatını çeşitli yönlerden etkilemiş olan alageyikle ilgili çok tanınmış bir ağıt türkü: geyik avına düşkün bir köy delikanlısının, av sırasında ölümü üzerine yakılmıştır, birçok varyantları vardır.

Ben de gittim alageyik avına Geyik çekti beni kendi dağına

Tövbeler tövbesi geyik avına Siz gidin kardeşler kaldım kayada.

diye başlar. Ve devam eder:

Ben giderken kayabaşı kar idi Yel vurdu da ıklım siklim eridi

Ak bilekler tas üstünde çürüdü Siz gidin avcılar kaldım kayada.

Kayanın dibine çadır kursunlar Çifte davul, çifte zurna vursunlar

Nişanlımı kardeşime versinler Siz gidin avcılar kaldım kayada.

Bir cevap yazın