Alain Chartier Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Alain Chartier Kimdir,Fransız yazar ve diplomatı (Bayeux 1385’e doğr.Avignon. en geç 1433).

Alain Chartier Hayatı

Çok genç yaşta iken veliahtın (sonraki Charles VII) hizmetine girdi, 1422’de sekreteri oldu.

1424 ile 1428 arasında birçok diplomatik görevde bulundu; öldüğü zaman gözden düşmüş olduğu sanılır.

Siyasi eserlerinin amacı, bahtsızlıklarla sarsılan insanların cesaretlerini uyandırmak ve iyi yurttaşları meşru kralın etrafında toplamaktı.

Bu amaçla latince olarak kaleme aldığı kitapçıkların en önemlileri, Paris üniversitesindeyken yazdığı Epitre ve De Vita Curiali’dir.

Fransızca yazdıklarının en önemlileri: le QuadriIogue İnvectif (Dörtlü Tartışma) [1422], le Traite de l’Esperance (Ümit Üzerine) [1428] adlı eserleridir.

Terimleri yerinde kullanma kaygısı, dilinin inceliği, birbirine ahenkle bağlı birkaç cümleyi bir arada kullanmadaki ustalığı ile Chartier Cicero ve Seneca’nın etkisinde kalan fransız hitabet nesrinin yaratıcılarından biri oldu.

Şair olarak Chartier, latin şairlerinin etkisindeki canlı ve sade şiirleriyle çağdaşlarından ayrılır, önemli manzum eserleri: Le Livre des Quatres Dames (Dört Asil Kadının Kitabı), le Lai de Plaisance (Zevk için Beyit) le Lai de Paix (Huzur İçin Beyit), la Belle Dame sans Merci (Merhametsiz Güzel) ve le Brevîaire des Nobles (Asillerin Dua Kitabı).

1914’te Chartier’nin D ebat Patriotique (Yurtseverce Tartışma) adlı eseri bulundu.

Bunda, Quadrilogue İnvectif teki bazı temaları nazımla işlemektedir.

Hem nesir, hem nazımdaki gücü, XV. yy.da kazandığı eşsiz ünün ne kadar haklı olduğunu gösterir.

Bir cevap yazın