Alaşehir Milli Kongresi | Kurtuluş Savaşı Tarihi |

Balıkesir alaşehir kongresi kısaca özeti Yunan işgalini protesto etmek, Türk topraklarının işgal ve ilhakına karşı milli direnmeyi kurmak ve yer yer kurulmuş reddi ilhak ve reddi işgal heyetlerini birleştirmek için Batı Anadolu Alaşehir Milli Kongresikasabalarından gelen delegelerin katılmasıyla Alaşehir’de toplanan millî kongre (16-25 ağustos 1919).

Alaşehir Kongresi Önemi

Kongre, Karesi (Balıkesir) delegesi Hacim Muhittin Çarıklı başkanlığında toplandı.

Padişah ve sadrazama, İtilâf devletlerinin siyasî temsilcileri ile Türkiye’deki işgal kuvvetleri kumandanlarına telgraflar çekildi, bir beyanname yayınlandı ve Sivas’ta toplanacak genel kongreye katılma kararı alındı.

Ayrıca yunan işgal ve tecavüzlerine karşı koyacak milli kuvvetlerin kuruluş kadroları, kumandanların seçim usulleri, ikmal ve iaşeleri ile ilgili hususlar da tespit edildi.

Alaşehir Kongresi Maddeleri
  • Erzurum ve Balıkesir Kongresinin kararları.
  • Milli mücadeleyi destekleme kararı.
  • Yunanlılara karşı sonuna kadar savaşma kararı.
  • Gerektiğinde büyük devletlerin yardımının alınabileceği. Bu madde mandacı zihniyete sıcak bakıldığının göstergesidir.

Bir cevap yazın