Alaya Sancak Verme Töreni

Alaya Sancak Verme.Töreni Sancak, cumhurbaşkanı tarafından veya tayin edeceği en büyük kumandan tarafından alaya özel törenle teslim edilir.

Bu törende alayın mensup olduğu tugay, tümen ve kolordu kumandanları bulunur.

Bütün alay mensupları tören kıyafetiyle törene katılırlar.

Sancak bir bölük tarafından bulunduğu yerden alınır ve bando da başta olduğu halde alayın uygun uzaklıkta cephesi ilerisine açık olarak getirilir.

Sancak yaklaşırken alay kumandanının kumandasıyla bütün alay «selam dur!» durumunda bulundurulur.

Sancağı getiren bölük yerine gider, yalnız sancaktar ile sancak kolcuları sancağın yanında kalır.

Alay kumandanı sancağı teslim edecek kumandanın karşısına geçer.

Sancağı teslim edecek kumandan sancaktardan sancağı alarak uygun göreceği sözlerle alay kumandanına teslim eder.

Sancağı teslim alan alay kumandanı, sancak elinde olduğu halde alaya yüzünü döner, sancağı alaya göstererek sancağın millet tarafından alaya emanet edildiğini, korunması için her şeyin yapılacağım söyler.

Bundan sonra alay kumandam sancağı sancaktara verir.

Sancak, kolcularıyla (muhafızlar) alayın baş tarafına götürülür.

Bu tören sırasında alay «selam dur!» durumunu korur ve tören sonunda rahata geçirilir.

Alay kumandanı bundan sonra sancağı veren kumandanın karşısında alayına bir tören geçişi yaptırır.

Bir cevap yazın