Alaybeyizade Naci Kimdir,Hayatı

Alaybeyizade Naci Kimdir,Türk şairi (Trabzon 1851 – İstanbul 1920).

Trabzon’da öğrenim gördü, rüştiyeyi bitirdi. Trabzon’da mahkeme kâtipliği görevinde bulundu.

İstanbul’a geldi (1888). On beş yıl Galatasaray lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı.

Dârüşşafaka ve askerî okullarda edebiyat ve kitabet okuttu. Tercüman-ı Hakikat gazetesinde, bazı eserleri tefrika edildi.

Muallim Naci dönemi şairlerinden olan Naci, dil ve sanat anlayışı bakımından eski geleneği sürdüren şiirler yazdı.

Alaybeyizade Naci Eserleri

Neşide (Türkü); Lisatı-ı Kitabet (Yazı Dili); Trabzon yahut Tahassür.

Bir cevap yazın