Alev Nedir?

Alev Nedir,Bütün bu yanma olaylarında gazlann birleşmesiyle öylesine büyük bir ısı açığa çıkar ki gazlar akkor haline gelerek parlak bir ışık saçmaya başlar. Her alevde bir yanıcı gaz, bir de bu gazın tutuşmasını sağlayan yakıcı gaz vardır.

Alevin Özellikleri

Örneğin bir gaz brülörünün alevinde, doğal gazın temel bileşenleri olan hidrojen ve metan gazlan yanıcı, havanın oksijeni ise yakıcı gazdır . Mum alevinde de yanıcı olan parafin buharla-n gene havanın oksijeniyle birleşerek akkor haline gelir.

Ama bazen birleşen iki gazdan hangisinin yanıcı olduğunu ayırt etmek güçtür. Nitekim küreye alttan hava ve gaz gönderildiğinde gazla birleşen hava yanar; kürenin dışında ise borudan çıkarak havaya karışan gaz alevlenir.

Gaz brülörlerinde küçük memelerden basınçla püskürtülen hava ve gaz kanşımı çok sıcak bir alevle yanar. Alman kimyacı Robert Wilhelm Bunsen’in 1855’te bir laboratuvar aygıtı olarak geliştirdiği Bunsen beki bu püskürtme yönteminin ve bugünkü brülörle-rin öncüsüdür.

Aslında bugün kullanılan gaz brülörleri, bir araya toplanmış çok sayıda Bunsen bekinden başka bir şey değildir. Bunsen bekinin alevinin ortasında mavi renkli bir bölge vardır; bu bölgede henüz yanmamış olan soğuk gaz ile hava bulunur.

Bir tahta parçası birkaç saniye süreyle aleve tutulursa, odunun iki yanındaki küçük birer bölgenin kömürleştiği, buna karşılık alevin mavi bölgesine rastlayan kesimde hiçbir değişiklik olmadığı görülür.

Bu da alevin merkezinin sıcak olmadığını gösterir. Bunsen bekinin hava deliği kapatıldığında ortadaki mavi bölge yok olur ve tümüyle parlak, sarı bir alev kalır (şekil 5). Çünkü, gazın tam olarak yanmasını sağlamaya yetecek kadar hava yalnızca alevin çevresinde vardır.

Mum alevinde de küçük renksiz bir bölge vardır. Fitile yakın olan bu bölge yanmamış parafin buharlandır. Alevin geri kalan bölümleri ise parafinin bileşimindeki karbon parçacıklannm yanmadan akkor sıcaklığına ulaşması nedeniyle sarıdır. Mum alevine tutulan düz bir cam parçası kısa sürede islenerek kararır; bu da alevin içinde bol miktarda karbon bulunduğunu gösterir. (Ayrıca bak. Karbon.)

Bazı maddeler kızgın bir alevde buharlaştığı (gaz haline geçtiği) zaman alevi değişik bir renge boyar. Örneğin bakır bileşikleri yeşil, sodyum bileşikleri parlak san, kalsiyum ve stronsiyum bileşikleri ise kırmızı alev verir. Patlarken renk renk ışıklar saçan havai fişekler bu maddelerle yapılır . Kimyada, özellikle “nicel çözümleme” denen laboratuvar yöntemlerinde alev testlerinin özel bir önemi vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir