Ali Alaeddin Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ali Alaeddin (Bengi Ali de denir)Karamanoğullarrndan Alâeddin Ali’nin oğlu, annesi yönünden Murad Hüdavendigâr’ın torunu.

Karamanoğlu Alaeddin Ali Bey Hayatı

Babasının ölümünden sonra büyük kardeşi Mehmed ve annesi Nefise Sultanla birlikte Bursa’ya sürgüne gönderildi.

Ankara Meydan savaşında Sultan Bayezid’in Timur’a yenilmesi üzerine Bursa’ya giren Timur’un askerleri onları kurtardı.

Aile Karaman’a döndü ve Mehmed, Karaman beyliğinin başına geçti, Bengî Ali de Niğde valisi oldu.

1419’da Memlûklara yenilen Mehmed esir düşünce Bengî Ali idareyi ele aldı, fakat kardeşinin oğlu İbrahim kendisini Konya’ya sokmadı.

Bu durum Mehmed’in on iki yıl sonra sürgünden dönüp tekrar beyliğin başına geçmesiyle düzeldi; Bengî Ali de Niğde valiliğine devam etti.

Fakat Mehmed, Osmanlılar elindeki Antalya’yı kuşatırken ölünce eski durum tekrarlandı; Bengî Ali bir kere daha hükümdarlığını ilân etti ve gene İbrahim Beyin mukavemeti ile karşılaştı.

İbrahim OsmanlIlardan yardım alınca Bengî Alî Niğde’ye çekildi.

Alâeddin Ali’nin Niğde’de yaptırdığı çeşitli mimarî eserleri arasında Ak medrese en tanınmışlarından biridir.

Bir cevap yazın