Ali Ali Efendi | Şair Biyografileri |

Ali Ali Efendi Divan şairi ve gazeteci (İstanbul 1815-1856).

Kahveci Mehmed Ağanın oğlu.

Divan kaleminde, Mühimme odasında, çalıştı; Şam’a gitti, tanınmış mutasavvıf Kuşadalı İbrahim’in hizmetine girdi; Arapça ve Farsça öğrendi.

İstanbul’a döndükten sonra Meclisi Muhasebei Maliye’de çalıştı ve Ceride-i Havadis muharrirleri arasına katıldı.

Başlıca eserleri: Hançerli Hanım Hikâye-i Garibesi (1851’de Ceride-i Havadis’te yayınlandı), Hediyyet-ül-Veli fi Varidât-ı Kuşadalı (Kuşadalı’nın İlham Ettiği Velî[ler] Hediyesi).

Bir cevap yazın