Ali Bahaüddevle (Ebülhasan)

Ali Bahaüddevle (Ebülhasan) Gazneliler devleti hükümdarlarından (XI. yy.). Şehabüddevle Mevlûd’un yerine geçen Mesud II’nin yaşı küçük olduğundan tahttan indirildi ve yerine Ali Bahâüddevle hükümdar oldu (1049). Fakat aynı yıl Cemâlüd-devle Abdürreşid, Ali Bahâüddevle’ye karşı ayaklanarak onu tahttan indirdi,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir