Ali Celayir Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ali Celayir Kimdir Özbek Türk tarihçisi (XVII. yy.).

Ali Celayir Hayatı

Ali Celâyir, Reşidüddin’in Cami-üt-Tevârikini (Tarihlerin Toplamı) kısaltarak Türkçeye çevirdi.

Onun bıraktığı yerden XVII. yy. ın ortalarına kadar Cuci’lerin tarihini yazdı.

Ali Celâyir’in eseri bilhassa şecere cetvelleri ve Cuci’ler içindeki kabileleri tespit bakımından çok kıymetli bir kaynaktır.

Bu eser, 1. Berezin tarafından iki cilt halinde Kazan’da yayınlandı (1851).

Bir cevap yazın