Ali Çelebi (Vasi Alisi) Kimdir | Şair Biyografileri |

Ali Çelebi (Vasi Alisi) Divan şairi, münşi ve hattat (Filibe, ?-Bursa 1543).

Müderrislik ve kadılık yaptı, inşada (düzyazı) ün yapmıştı.

Kelıle ve Dimne adlı kitabı Türkçeye Hümayunnâme adiyle çevirdi.

Bir cevap yazın