Ali Çetinkaya Kimdir,Hayatı

Ali Çetinkaya Kimdir,Türk devlet adamı (Afyon 1878-İstanbu] 1949).

Ali Çetinkaya’nın Hayatı

İlk öğrenimini Afyon’da yaptı. Bursa askeri lisesini, sonra Harp okulunu bitirdi.

Arnavutluk ve Makedonya’daki sınır karakollarında görev aldı. Bulgar çetelerine karşı savaştı.

Manastırda ittihat ve Terakki cemiyetine girdi (1907). 31 Mart vakasından sonra Selanik’te, Abdülhamid II’nin muhafazasına memur birliğin kumandanlığını yaptı.

İtalyanlara karşı Trablusgarp’ta savaştı (1911).

Derne’de Mustafa Kemal’in yanında bulundu.

Birinci Dünya savaşında, Irak, Kafkas ve Makedonya cephelerinde çeşitli görevler aldı.

Yarbaylığa yükseldi (1917).

Mütarekeden sonra Ayvalık bölge kumandanı oldu. İzmir’e Yunanlıların çıkmasından on dört gün sonra (29 mayıs 1919), 172.

Piyade alayı ile düşmana karşı koyarak. Ayvalık’ta Milli mücadele cephesini açtı.

1920’de Afyon milletvekili olarak, İstanbul’da toplanan Osmanlı Mebusan meclisine katıldı.

İstanbul’un işgali (16 mart 1920) üzerine Kuvayı Milliyeden olduğu için yakalanarak Malta’ya sürüldü.

Serbest bırakılınca (1921) Ankara’ya döndü.

Müdafaai Hukuk grubu ve Cumhuriyet Halk partisi idare meclislerinde görev aldı.

Türkiye B.M. meclisinin ikinci döneminde yine Afyon milletvekili seçildi.

1925’te kurulan Ankara istiklâl mahkemesinin başkanlığını yaptı.

Bayındırlık bakanlığına getirildi (1934-1939).

Türkiye’de Devlet Demiryollarının ve limanlarının gelişmesinde, yabancı şirketler elindeki işlerin millileştirilmesinde büyük rolü vardır.

Ulaştırma bakanı oldu (1939-1940).

Ali Çetinkaya’nın adı, Ali Bey olarak Ayvalık körfezindeki eski Cunda adasına, Çetînkaya olarak Sıvas-Erzurum demiryolunun Malatya’ya ayrılan noktasındaki istasyon ve çevresine.

Ali Çetinkaya olarak da İzmir’de bir bulvara verildi.

Yayımlanmış eseri: Hans Kohn’dan çevirdiği Türk Milliyetçiliği (1944).

Bir cevap yazın