Ali Efendi Kimdir?

Ali Efendi Kimdir,(1815-1856)- Divan şairi ve gazeteci. İstanbul’da doğdu. 17 yaşına kadar babasının kahvehanesinde çıraklık etti. II. Mahmud tarafından Sultanahmed Câmii’nde açılan “Mektebi İrfan”dan mezun oldu.

Arapça ve Farsça dersler aldı. Divân kaleminde memuriyete başladı. 1845 yılında Şam’a kâtip olarak gitti. İki ay kaldığı Şam’da Şeyh Kuşadalı İbrahim Efendi’ye katıldı.

İstanbul’a dönerek komşusu Maliye Meclisi Reisi Lebib Efendi’nin yardımı ile Maliye Kâtipliği’ne girdi. Burada da çok kalmadı. On yıl kadar “Ceride-i Havadis” gazetesinde yazarlık yaptı. İçki ve esrar ile sefil bir hayat yaşadı. Bekâr idi.

1856 yılında İstanbul’da 41 yaşında iken tüberküloz hastalığından vefat etti. Mezarı Silivrikapı Surdışı mezarlığındadır.

Ali Efendi Eserleri

Hançerli Hanım Hikaye-i Garibesi (1852)

Mesel olmuş beyiti:

“Neşve tahsil ettiğin sâgar de senden gamlıdır Bir dokun bin ah dinle kâse-i fağfurdan. ”

Tatlı, zarif bir adamdı.

Bir ramazan bayramı, otuz günlük hasretten sonra bir kaç ahbabıyla bir meyhanede içiyorlarmış. Yanlarına bir dilenci gelmiş:

-Az sadaka çok belâ defeder! diye avuç açmış. Para pul tutmayan kalender Ali arkadaşlarından birine on para vermesini söylemiş, parayı verip dilenciyi savunca o zat:

-Demek bu gibi şeylere inanıyorsun ha?., diye sormuş.
Ali gülerek:

-Evet!., demiş, işte on para verdin, bir belâ defoldu!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir