Ali Fakri Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Ali Fakri Kimdir sâdi şeyhi ve şair (?, 1853-?, 1929).

Arapça ve farsça şiirlerine Mecmua’larda rastlanır.

Ali Himmetî mahlâsını kullanmıştır.

Muhiddinname; Kaside-i Cemaliye (Güzellik Kasidesi) adlı kitapları; Vâridât (yorumlamasıyle birlikte), Tarikatname (Tarikat Kitabı); Vahdet-i Vücut (Varlık Birliği); Sâdiname adlı tercümeleri vardır.

Bir cevap yazın