Ali Ferruh Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Ali Ferruh Kimdir Yazar, şair, siyasetçi (İstanbul 1865-Sofya 1904).

Ali Ferruh Hayatı

Kudüs mutasarrıflarından Kayazade Reşid Paşanın oğlu.

Mülkiye mektebini bitirdikten sonra, Paris’te Siyasî İlimler fakültesinde okudu.

Paris, Londra, Petersburg, Washington elçiliklerinde kâtip, müsteşar, elçi olarak bulundu.

1906’da Bulgaristan komiserliğine tayin edildi, orada öldü.

Ali Ferruh Eserleri

Manzum eserlerinin başında Huşenk adlı trajedi (İstanbul 1880); Şayan (İstanbul 1885); Kerbelâ (Paris 1887); Misbah-ül-Salah, Vila-det-i Peygamberi (Kurtuluş Anahtarı, Peygamberin Doğuşu) [Paris 1887] gelir. Üss-ül-Esas (Esasın Esası), Hikmet-i Ahlâk (Ahlâkın Hikmeti) gibi düz yazıları ve bazı tercümeleri de vardır.

Bir cevap yazın