Ali Fethi Okyar Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ali Fethi Okyar Kimdir Türk siyaset adamı (Pirlepe 1880-istanbul 1943).

Ali Fethi Okyar Hayatı

Harbiye’yi erkânıharp kolağası rütbesiyle bitirdi (1903). III. Orduda görevlendirildi.

Paris ataşemiliteri tayin edildi (1908). Rütbesi binbaşılığa yükseldi (1910).

Ali Fethi Okyar
Ali Fethi Okyar,Türk siyaset adamı (Pirlepe 1880-istanbul 1943).

İşkodra’daki osmanlı askerî kuvvetlerinin erkâmharbiyesinde görev aldı (1911).

İtalyanların Trablusgarp’ı işgali üzerine oraya giderek savunmaya katıldı.

Manastır mebusluğuna seçildi (10 ocak 1912).

Meclisi Mebusanın feshedilmesi üzerine askerlik görevine döndü.

Kaymakam rütbesindeyken istifa ederek ordudan aynldı.

Sofya elçisi (1912), İstanbul mebusu (1913) oldu.

Dahiliye nazırlığına tayin edildi (1917).

Birinci Büyük Millet meclisine İstanbul mebusu olarak katıldı, sonra meclis reisliğine seçildi.

Dört ay kadar (22 kasım 1924-4 mart 1925) başvekillik görevinde bulundu.

Paris büyükelçisi oldu (1925).

Beş yıl sonra bu görevden ayrılarak bazı arkadaşlarıyla birlikte Serbest Cumhuriyet fırkasını kurdu.

Liberal eğilimli olan Serbest fırkanın kuruluşu iyi niyetli olmakla birlikte, partiyi kendisine siper edinen bazı tutucu kişilerin irtica elyemlerine geçmesi üzerine Ali Fethi Bey ve arkadaşları partiyi feshettiler (17 kasım 1930). Okyar, Londra büyükelçiliğine tayin edildi (1934).

Bu görevden sonra yine milletvekili oldu (1939-1942), bir süre Adalet bakanlığı yaptıktan sonra siyasetten çekildi.

Ali Fethi Okyar Eserleri

  • Fethi Okyar’ın Anıları
    Atatürk
  • Okyar ve Çok Partili Türkiye

Bir cevap yazın