Ali Fuad Bey Kimdir,Hayatı

Ali Fuad Bey Maarif nazırı (İstanbul, ?-?, 1885) Sadrazam Ali Paşanın büyük oğlu. BabIâli’de yetişti. Çeşitli memuriyetlerde bulundu. Birinci mütercimlik, mabeyn başkâtipliği, mektupçuluk ve bir süre maarif nazırlığı yaptı (1881).

Maarif müdürlüklerinin kurulmasına, kızlar için Dârülmalûmat adlı bir uygulama okulu açarak yeni öğretim metotlarının burada denenmesine, Galatasaray’da bir rasathane kurulmasına, yayınından evvel kitapları sansür eden Teftiş ve Muayene encümeni adlı bir kuruluşa Ali Fuat Beyin maarif nezareti sırasında karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir