Ali Galip Alnar Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ali Galip Alnar Biyografi,Ali Galip Alnar Kimdir, (1890-1950)- Besteci mühendis.

Ali Galip Alnar Hayatı

İstanbul’da doğdu.

Koca Mustafa Paşa Askerî Rüşdiyesi’ni, vefa Lisesi’ni 1913 yılında Yüksek mühendis Okulu’nu bitirdi.

Musiki derslerini ailesinden aldı.

Memurluk yaptı.

1950 yılında İstanbul Belediyesinde Yollar ve Köprüler Başmühendis iken 60 yaşında vefat etti.

Kartal altepe mezarlığında gömülüdür.

Ali Galip Alnar’ın Eserlerinden Bazıları

 • “Bahar gelir güller açar” (Tâüirbû–elik vals)
 • “İki peşrev” (Acemaşiran ve Hü-rnı – Devrikebir).
 • “Dört saz semaisi” (Acemaşiran, 3rahnâz, Şehnâz, Hüzzam, Aksak Se-âi)
 • “Aşkın eleminden yine âvâresen ol-ım” (Şeddi Arabân -Düyek)
 • “Ey şûh-ı kerem-pîşe, dil-i zâr senin-r” (Nişabûrek-Sofyan)
 • “Bursa’hın dağlan duman” (Tâhir ûseük- Curcuna).
 • “Seni sevmek a gülüm, aşıka hicran a demektir” (Hüzzâm- Curcuna)
 • “Dil raksâver eder, sabdemem…” (Bûselik- Yürük Semâi)
 • “Gülerim çevrine aşkın, gülerim” Hicazkâr- Curcuna)
 • “Gülünüz şevk ile gül goncalar açın yüzünüz” (Kürdili Hicazkâr- Curcu-„ıa)
 • “Seni andıkça üzülsem de yine” ‘Hicâz-Yürük Semai)
 • “Seni sevmiyor muyum” (Hicâz -/als)
 • “Sûz-i hicrân içre ne gülşen, ne gü-stan” (Yegâh-Düyek)
 • “Cefâ-yı Tâli-i nâsâzkân benden sor” (Acem Aşirân- Cûrcunâ)
 • “Yüreğim yaralıdır, ellere hep kaçma gülüm ” : Hicâz- Curcuna)
 • “Hicrân ile dil hasteyim ümmid ile nâlân” (Şeddi Araban- Yürük Semai) “Hasretle ben yanmaktayım” (Şedd-i Arabân- Devrihindi).
 • “Ne kınalı yâr olur” (Nihâvend-Vals)
 • “Bahar gelir, güller açar” (Tâhir Bûselik- Yürük Semai)
 • “Tezerv-î hoş hırârum, sinem olsun cilvegâhn” (Hüseyni- Düyek)
 • “Yine bâlin-i hâb-ı işvezır-i ser midir, bilmem” (Hicazkâr- Aksak Semai) Hicâz Aydın Şarkı
 • “Seni andıkça üzulsem de yine, Vurgunum ben o siyah gözlerine Yanarım üzme derinden derine, Vurgunum ben o siyah gözlerine.”

Bir cevap yazın