Ali Galip Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ali Galip Bey Kimdir, Hekim (?, 1882-İstanbul 1961).

Ali Galip Bey’in Hayatı

Lyon Tıp fakültesinde okudu.

Yüzbaşı rütbesiyle Haydarpaşa hastahanesine girdi.

Girit isyanında Hanya Belediye hastaha-nesinde çalıştı.

II. Meşrutiyet’te rütbelerin tasfiyesi kanunu gereğince yarbayken binbaşı oldu.

Haydarpaşa Askerî tıbbiyesinin ilk müdürüdür.

Birinci Dünya savaşında 4. Ordu Sağlık başkanlığı yaptı.

Bir cevap yazın