Ali Haydar Bey Kimdir,Hayatı ve Eserleri

Ali Haydar Bey Kimdir Hayatı ve Eserleri Tiyatro yazarı (1836-1914). Posta-Telgraf nazırlarından Sagir Ahmed Beyin oğlu.

Ali Haydar Bey Hayatı

Öğrenimini İstanbul ve Paris’te yaptı. Cemiyet-i Kitabet adlı bir dernek kurdu ve derneğin yayın organı olan Mecmua-i iber-i İntibah’ı (Mecmua-i İbretnüma) çıkardı.

Bu derginin amacı, çocuklar için faydalı olan yerli ve yabancı eserleri seçip yayınlamaktı. Çağının ilk trajedi örneklerini verdi.

Bunlar üç perdelik Sergü-zeşt-i Perviz (Perviz’in Macerası) [İstanbul, 1866]; İkinci Ersas (İstanbul, 1866); iki perdelik manzum Rüya Oyunu’dur (İstanbul 1875).

Ayrıca Gonca-i Çin yahut Bir Ağlamanın Bir Gülmesi adlı bir dramı (dram, basılmadı), Hekimlerin Hazakati yahut Tiyatro İçinde Tiyatro (komedi, basılmadı) adlı bir komedisi ve Avrupalıların müslümanlığı anlayış ve yorumlayışına dair, Beyan-ı Hakikat (Gerçeğin Anlatılması, 2 e. 1877, 1887) adlı bir araştırması vardır.

Bâbıâlî’de Evrak Müdürü iken 1914 yılında, İstanbul’da 78 yaşında vefat etti. Mezarı Eyüpsultan’dadır.

Bir cevap yazın