Ali Haydar Bey (Melekpaşazade torunu)

Ali Haydar Bey (Melekpaşazade torunu) (1802-1870)-Hattat, müderris ve kadı. Sadrazâm Melek Mehmed Paşa’nın torunu olduğu için bu ad ile tanınır. Hattat Yesarîzâde Mustafa İzzet’in öğrencisi, Hattat İ. Hakkı Sami’nin öğretmenidir.

İcâzetnâmesini Yesarîzâde’den aldı Ta’lik Celi’de üstün bir hattat olarak tanındı. Müderris, 1843 yılında Galata Kadısı, 1852 yılında Filibe Mollası, 1868 yılında İstanbul Kadısı oldu. 1870 yılında İstanbul’da 68 yaşında iken vefat etmiştir. Mezarı Beşiktaş’ta, Yahya Efendi mezarlığındadır. Mezar taşını öğrencisi Hattat İ. Hakkı Sami yazmıştır.

Ali Haydar Bey Eserleri

Bayezid Câmii’ndeki levha Eğrikapı Bezmiâlem Okulu kitabesi Ortaköy Câmii’nde kapı kitabesi Dolmabahçe Câmii’nde mihrap dış duvarındaki kitâbe
Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdaî Câmii’nde mihrap yazısı Selimiye Kışlası büyük kapı kitâbesi Öğretmeni Yesarîzâde Mustafa İzzet’in mezar taşı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir