Ali Hüseyin Efendi Kimdir

Ali Hüseyin Efendi Kimdir,Tarihçi ve şair (Edirne ?-İstanbul 1648). Şair Nef’ı’nin yetiştirdiği Hüseyin Efendinin: Divan’ı; Münşeat’ı (Nesirleri); Ukud-ül-Cevahir (Mücevher Dizileri); Riyaz-üt-Terâcim (Tercümeler Bahçesi); Şehadetname; Ukud-ül-Ukul (Akıl Dizileri); Riyaz-ür-Rahme (Rahmet Bahçeleri) adlı eserleri ve Âdem’den zamanına kadar gelen Tarih-i Umumi (Genel Tarih) adlı bir tarihi vardır. Kitapların hiçbiri basılmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir