Ali Kemali Söylemezoğlu

Ali Kemali Söylemezoğlu Türk devlet adamı (Erzurum 1818 – Konya 1897).  Özel öğrenim gördü. Trabzon ve İstanbul medreselerinde okudu.

Trabzon valisi Haznedarzade Osman Paşanın kâtibi oldu. Çeşitli yerlerde mutasarrıflık yaptı.

Rumeli beylerbeyi payesiyle paşa olarak Trablus-garp, Manastır ve Musul valiliklerinde bulundu. Sürre emini olarak Hicaz’a gitti.

Konya valisi oldu (1894). Ali Kemali Paşa, divan edebiyatı geleneğini sürdüren şiirler de yazdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir