Ali Rıza Musa | Biyografi,Tarih |

Ali Rıza Musa Şiîlerin sekizinci imamı (765-818).

Ali Rıza Musa Hayatı

Halife Memun Merv’de iken Ali Rıza ile temas kurarak onu kendisine veliaht yapmaya karar verdi.

Kararını açıklayan Memun, Abbasîlerin işareti olan siyah bayrak ve elbise yerine Alevîlerin işareti olan yeşil bayrak ve elbise kullanmağa başladı (817).

Ali Rıza’nın veliahtlığa tayini Bağdat’ta karışıklıklara sebep oldu ve Memun’-un amcası İbrahim bin Mehdi isyan etti.

Bu sırada Ali Rıza Tûs’ta esrarengiz bir şekilde ölünce karışıklık yatıştı.

Memun, onun ölümüne çok üzüldü, cenaze namazını kendisi kıldırdı ve Harun ür-Reşid’in türbesi yakınına .defnettirdi.

Bugün Meşhet’te bulunan türbesi Şiîlerin önemli bir ziyaret yeridir.

Bir cevap yazın