Ali Salahi Bey

Udi(1878-1945)-Bestekâr. İstanbul’da doğdu. Küçük yaşta sesinin güzelliği ile dikkati çekti.Musiki eğitimi gördü, ûd dersleri aldı. Adliyede memur olarak çalışmaya başladı. Hânende Aziz Bey ve Fahri  Kopuzla birlikte “Terakkî-i Mûsikî” okulunu açtı.

Türk musiki enstrümanları üzerine kitaplar yazdı.

Bu konudaki eserleri:
Hocasız Ud Öğrenmek Metodu. (1910)
İlaveli Ud Mu’allimi (1924)

Ali Salahi Bey Besteleri

 • “Gam neşterini vurmadasın sineme her ân “(Hicaz Sengin Semai).
 • “Her zaman pîş-î nigahımda höveydâsın sen” (Şedd-i Arabân Aksak).
 • “Pek hâhişi var gönlümün ey serv-i bülendim. (Şedd-i Arabân Aksak).
 • “Arz-ı dîdâr eyledi evvel bahar” (Hüzzâm-Curcuna).’
 • “Gözümden gitmiyor bir an kayalin”(Hüzzâm-Curcuna).
 • “Bir yıl oldu sevdanın esiri oldum (Hüzzâm-Sofyan)
 • “Ne zaman elâ gözü mestâne gelir hatırıma” (Şedd-i Arabân-Aksak)
 • “Firkatinle olmada dil dem-güzar” (Hicaz-Türk aksağı)
 • “İmdidâd-î firkatinle cümle kârım ahüzâr” (Hicaz- Curcuna)
 • “Ben bu sevdâ-yı perişan ile daim yanarım” (Nihavend- Aksak)
 • “Va’d-i visâlinle aldattın beni” (Uşşak-Düyek)
 • “Öyle bir yâre düştü ki gönlüm” (Sûzinak-Sofyan)
 • “Hûbân içinde pek şanlıdır. (Uşşak-Yürük Semâi)
 • “Aşkınla oldum kemend ey dilrübâ” (Karcıgâr Düyek)
 • “Neş e duymuşken gönül bûs-i leb-î peymâneden” (Uşşak- Düyek)
 • “Sorma bana, söyliyemem kalbimin feryâdını” (Suzinâk- Aksak)
 • “Gam çekme aman sevdiceğim böyle zamanda” (Muhâyyer- Devri Hindi)
 • “Hayâlindir beni şâd eyliyen, ey dilberi sûzan” (Uşşak-Düyek)
 • “Kalbimde geçen günleri andım derinden” (Uşşak-Sengin Semâi)
 • “Gördün de seni ismet-i sevdâya inandım”: Acemaşirân-Yürük Semâi)
 • “Sen sunup bâdeyi, ben nûş etsem” (Hüseynî-Düyek)
 • “Yakdı beni kaşın hilâli ey şîvekâr” (Hüseynî-Aksak)
 • “Kemanımı çala çala gideyim hangi diyara” Hüseynî-Yürük Semâi)
 • “Misâli yok idi âhûnigâh gözlerinin” (Acem aşirân-Devri Hindi)
 • “Dil sevdi seni bir kere görüp, oy gonca-femim” hicazkar-Sengin Semâi)
 • “Mey değil bir cevher-i şâd-i nihan peymânede” (Ferahnâk-Aksak)
 • “Meclis sezendi sazlar çalsın” (Hicaz-Yürük Aksak)
 • “Bilmiyorum bana ne oldu” (Müsteâr-Düyek) “Gönlüm kemişe sûzi belâ müptelâsıdır” (Isfahan-Sengin Semâi)
 • “Gelmez oldun sevdiğim hiç yanıma” (Ferahnâk, Yürük Aksak.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir