Ali Seydi Bey Kimdir,Hayatı

 

Ali Seydi Bey Kimdir Türk dilci ve tarihçisi (Erzincan 1870-?, 1933). Mülkiye mektebi mezunu. Mutasarrıflık, valilik, mülkiye müfettişliği ve öğretmenlik yaptı.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Ali-Seydi-Bey-Kimdir.png
Ali Seydi Bey,Türk dilci ve tarihçisi (Erzincan 1870-?, 1933)

Doksandan fazla eseri vardır. Büyük bir kısmı mektep kitabı olmakla beraber özellikle tarih ve lügat kitaplarıyla fikir hayatımıza hizmette bulundu.

Mesâil-i Tabiiye (Tabiat Meseleleri) İstanbul 1889; Seci ve Kafiye Lügati, İstanbul 1905; Seci ve Kafiye Lûgatına Zeyl; Defter-i Galatât (Yanlışlar Defteri) İstanbul 1906; Muhtasar Güldeste-i Bedayi (Kısa Güzellikler Antolojisi) İstanbul 1907; Resimli Kamıts-ı Osmani (Resimli Osmanlı Lügati) İstanbul 1907-1911; Tarih-i tslâm (İslâm Tarihi) İstanbul 1908; Sokullu Mehmed Paşa (İstanbul 1909); Tarih-i islâmdan Birkaç Yaprak (İstanbul 1909); Alemdar Mustafa Paşa (İstanbul 1911); Vezâif Nazariyesi Üzerine Mürettep Ahlâk-ı Dini (Vazifeler Nazariyesi Üzerine Tertiplenmiş Dinî Ahlâk) İstanbul 1911; Musahabat-ı Ahlâkiye (Ahlâkî Sohbetler) İstanbul 1913; Müsahabet-i Ahlâkiye ve Malumat-ı Medeniye (Ahlâkî Sohbetler ve Medeni Bilgiler) İstanbul 1917, eserlerinin en önemlileridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir