Alibey Köyü Çeşmesi

Alibey Köyü Çeşmesi-Eyüp’e bağlı Alibey Köyü’nde ve aynı adı taşıyan mescidin duvarına bitişikti. Yaptıranı bilinmiyor. XIX. yüzyıl çeşmelerinden olup, kitâbesi şöyleydi:

Mağfuru lehâ Hatice Hamm Ruhi-çün ve kâffe-i imam ervahi-çün Fâtiha. Tâmiri 1279 (M..1862)

Kitâbeden çeşmenin Hatice Hanım tarafından onarıldığı anlaşılıyor.

Hatice Hanım, Adana Mutasarrıfı Süleyman Paşa’nın küçük kızıdır.

Mimârî Özelliği

Cami yanında yapılan çeşmelerin tipik özelliklerim taşımaktaydı. Kesme taş işçiliğindeydi. Ahşap saçağı kiremit örtülüydü ve su haznesi genişti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir