Allame Şeyhi Mehmed Efendi

Allame Şeyhi Mehmed Efendi  Türk kazaskeri (Eğridir ?-Cidde 1635). Zeyniye tarikatından Mahmud Efendinin oğhı. Öğrenimini bitirdikten sonra şeyhülislâm Zekeriyazade Yahya Efendiden mülâzemet aldı. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı.

1622’de Kudüs, 1626’da Galata kadılığına ve 1629’da Anadolu kazaskerliği payesine yükseldi. Murad IV aleyhine düzenlenen bir toplantıya katıldığı için görevinden atıldı. Şeyhî mahlâsı ile şiirler yazdı. Divan’ı ve Saki name’si vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir